Каква тенденция открои служебното преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери – това ще стане ясно от анализ в третия брой на информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ) за 2020 г., който вече е достъпен на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) в рубриката „За потребителя”/“Информационни материали”.

Други два от анализите на експертите на института са посветени на мерките за запазване на заетостта и на стратегическите рискове пред държавното обществено осигуряване. Броят на личните пенсии за осигурителен стаж и възраст в периода 2017-2019 г. намалява, но разходите нарастват – това е само един от изводите във фундаментален обзор на темата за пенсиите, потенциално интересен и за специалисти, и за широк кръг граждани.

Майка, баща и син се разболяват от една и съща дата, с една и съща диагноза, с една и съща продължителност и с болнични, издадени от една и съща лекарска комисия – абсурдната история илюстрира несекващите опити за злоупотреби с фондовете на държавното обществено осигуряване. На фокус по темата в този брой е работата на териториалното поделение на института в Пловдив по нашумели измамни схеми, чиито герои достигнаха и до съдебни производства.

Воденето и съхраняването на ведомостите за заплати и трудовоправните документи със средствата на съвременните технологии рефлектира и върху усилията за дигитализацията на осигурителния архив на НОИ и на тази актуална тема е посветен пореден материал. Редица европейски страни внедряват схеми за частична безработица като средство за омекотяване на икономическия шок от коронавирусната пандемия – как става това е предмет на публикация, която допринася за широкия тематичен обхват на брой 3 на информационния бюлетин на НОИ.