Сериозните предизвикателства, пред които е изправено държавното обществено осигуряване (ДОО) в България, са сред основните акценти на брой 1 на информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ) за 2020 г.

Водещи в изданието са задълбочените аналитични материали относно бъдещето на пенсионната система в условията на демографска криза и перспективите пред състоянието на бюджета при евентуално преизчисление на всички пенсии за трудова дейност.

В броя отново се обръща внимание на опитите за злоупотреба с обществени средства и все по-ефективната борба на служителите на НОИ в посока предотвратяване на щети – както по отношение на паричните обезщетения, така и при пенсиите.

Това издание на бюлетина предлага още подробен разказ за възможностите на фонд „Безработица“ в условията на обявеното извънредно положение и интересен исторически преглед на първите опити за създаване на работеща пенсионна система у нас след Освобождението през 1878 г.

Новият брой на Бюлетин на НОИ вече достъпен на интернет страницата на институцията в рубриката „За потребителя”/“Информационни материали”.