Националният осигурителен институт (НОИ), съвместно със Службата по трудови и социални въпроси на МТСП към Посолството на Република България в Република Австрия, Австрийския пенсионно-осигурителен институт и Австрийския институт за социално осигуряване на търговската икономика, проведе на 5, 6 и 8 октомври 2019 г. в австрийската столица Виена първите българо-австрийски консултационни дни.

В рамките на проявата три екипа от експерти предоставиха индивидуални консултации на лицата, живеещи в Австрия, които имат осигурителни периоди, придобити съгласно законодателството на България и на Австрия. Консултациите протекоха при голям интерес от страна на заинтересованите лица. Поставени бяха въпроси, свързани с условията за придобиване на право на пенсии, преизчисляване и изплащане на пенсии съгласно правилата за координация на схемите за социално сигурност, съдържащи се в европейските регламенти, очаквания размер на бъдещата австрийска пенсия, както и правото на изравнителна добавка към пенсията, отпускана и изплащана по реда на австрийското законодателство.

На разположение на заинтересованите лица бяха експерти от дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ при Централно управление на НОИ, ръководени от г-жа Весела Караиванова, подуправител на осигурителния институт.

Организацията на първите българо-австрийски консултационни дни беше реализирана с подкрепата на г-жа Божидара Станкова-Бочева, ръководител на Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на Република България в Република Австрия.

Благодарение на участието в събитието на г-н Жулиен Желев – представител на Австрийската федерация на синдикатите, заинтересованите лица получиха консултации и в областта на трудовото право, както и отговори на въпроси, свързани с пребиваването на български граждани в Австрия.