Управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Ивайло Иванов представи пред Националния комитет по проблемите на възрастните хора експертен анализ на института относно финансовите ефекти от предложенията за промени в областта на пенсиите.

Тези предложения бяха направени на предишна среща в този формат, състояла се преди около месец, като днес управителят на НОИ и воденият от него екип представиха на разположение на пенсионерските организации поисканите от тях финансови разчети на различните варианти за преизчисления на пенсиите със среден осигурителен доход за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., както и за евентуално увеличение на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

„Доколкото актуалната бюджетна процедура е в ход сега е моментът да представите вижданията на пенсионерските организации пред парламента“, коментира Ивайло Иванов. Националният комитет по проблемите на възрастните хора, който обединява Съюз на пенсионерите 2004 – обединени, Българска асоциация на пенсионерите – обединени, Национална инициатива „Социална солидарност“, Съюз на офицерите и сержантите от запаса, Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, се солидаризира около вариант за преизчисление на пенсиите за трудова дейност със средния осигурителен доход за 2015 г. Размерът на този доход е 726,40 лв., което според разчетите на НОИ би довело до допълнителен разход от 133,3 милиона лева на месец за 2020 г. Другото предложение на пенсионерските организации е за минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст от 300 лева.

От страна на пенсионерските организации бе проявен интерес към възможността пенсионерите да ползват по определен преференциален ред 19-те бази на туроператора „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД. Ивайло Иванов пое ангажимент да постави въпроса за разрешение пред Надзорния съвет на НОИ.