На 2 юни 2021 г. (сряда) се проведе работна среща между Националния осигурителен институт (НОИ) и полския Институт за социално осигуряване (ZUS).

В условията на пандемична обстановка тя се проведе във видеоконферентен формат. Основната тема на разговорите беше защитата на личните данни и приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския съвет и на съвета (GDPR) в дейността на осигурителните институции.

От страна на НОИ бяха представени ползваните методи и платформи за обмен на данни с други институции и прилаганите принципи на защита при телефонните справки чрез Контактния център на институцията. Внимание беше обърнато на процеса за защита на личните данни в бизнес процесите при обработката на пенсионните досиета, както и на системата на института за електронен прием на данни относно различни видове парични обезщетения.

Полските участници в срещата запознаха своите български колеги с административната организация на звеното за защита на личните данни в ZUS.

Експертните контакти между НОИ и ZUS имат над двадесетгодишна традиция. За последно представители на двете институции се срещнаха онлайн в началото на декември 2020 г., когато основен фокус на дискусиите беше контролът върху медицинската експертиза на работоспособността.