С решения на Министерския съвет на Република България е променен съставът на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ).

За представители на държавата в ръководния орган на институцията са определени заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, заместник-министърът на здравеопазването д-р Димитър Петров и заместник-министърът на икономиката Ирена Младенова. Те заемат местата на освободените от Надзорния съвет Деница Сачева, Стамен Янев и Мария Беломорова.

Промяната се налага във връзка с настъпилите промени в състава на Министерския съвет.

Определен е и нов представител на Националната агенция за приходите (НАП) в Надзорния съвет на НОИ. Това е Милена Кръстанова, заместник изпълнителен директор на институцията.

Тази промяна е продиктувана от обстоятелството, че досегашният представител на НАП Пламен Димитров е освобободен от длъжността заместник изпълнителен директор.

Надзорният съвет се състои от по един представител на всяка от представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, признати съгласно Кодекса на труда, и равен на тях брой представители, определени от Министерския съвет, един от които задължително е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.