Новини от НОИ

Публикуван е брой 3 на информационния бюлетин на НОИ за 2020 г.

Каква тенденция открои служебното преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери – това ще стане ясно от анализ в третия брой на информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ) за 2020...

НОИ осигурява електронен достъп до данните за изплатените средства и по продължаващата мярка за запазване на заетостта

Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява, че работодателите могат да ползват електронна услуга, чрез която се предоставя информация за изплатените им компенсации по реда на Постановление на Министерския съвет №151 от...

НОИ преведе първите 18,2 милиона лева по продължаващата мярка за запазване на заетостта

Националният осигурителен институт (НОИ) преведе първите суми по реда на постановление на Министерския съвет № 151 от 3 юли 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на...

Данните от осигурителите при изплащане на парични обезщетения от НОИ вече се декларират само по електронен път

От 18 август 2020 г. влизат в сила измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), които са свързани с начина на подаване...

Около 67% от изплатените от НОИ компенсации са помогнали на най-засегнатите икономически дейности

Близо 2/3 от средствата, изплатени на работодателите за запазване на заетостта на работниците и служителите по време на извънредното положение, обявено на 13 март 2020 г., са насочени към най-силно...

Публикуван е вторият брой на информационния бюлетин на НОИ за 2020 г.

Как реагираха на пандемията с коронавирус социалноосигурителните системи в България и в Европейския съюз – това е предмет на два от аналитичните материали във втория брой на информационния бюлетин на...
Меню