Утвърдени са

Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия за 2020 г.

 Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал.2 от ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби за 2020 г.

 Декларация по чл.246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино 2020 г.

 Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (образци: 1010, 1011, 1012, 1013) и указания за попълване