От понеделник – 15. 06. 2020 г., се възстановява нормалната работа на служебните телефони в офиса на НАП в Русе. Отново на разположение на клиентите са неговите телефони за информация 082/808-161 и 082/ 808–162, за уточнения по здравноосигурителен статус 082/808-126 и 082/808–196, както и за справки по банкови сметки 082/808-191, 082/808-189 и 082/808-182.

Ръководството но офиса на НАП в Русе благодари на клиентите за проявеното разбиране към нарушената комуникация с приходните служители.