Актуален Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2020 г. и Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2020 може да видите в рубрика "Становища, указания, наръчници"