Публикувана е нова версия 2.16 на Клиентския софтуер за "Трудови договори", в сила от 01.03.2021 г.

Новото във версията е:

Промяна в проверките при задължителен/незадължителен код ЕКАТТЕ в поле 14 и код 17 или код 18 в поле 8 „Основание на договора“.