Утвърдена от Министерство на финансите е нова Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходите от трудови правоотношения, изплатени през 2022 г. 

Документът е публикуван в рубриката "Формуляри".