Публикуван е 

Наръчник по определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент (ЕО) №883/2004 на европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност - 2021 г. 

 

Рубрика  Наръчници, становища