С цел подпомагане процеса на единното прилагане на данъчното законодателство, Национална агенция за приходите разработи Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2021 г. Той е публикуван в страницата на НАП, рубриката "Законодателство" - "Данъци" - "Становища, указания, наръчници". 

Наръчникът по ЗКПО за 2021 г. можете да намерите и тук.