След приетите в началото на юли тази година промени в Закон за държавния бюджет в Република България /ЗДБРБ/, с които се регламентира и компенсацията от 0,25 лв. за литър гориво при зареждане на бензиностанция, е уточнен и механизмът за ползване на отстъпката.
От 1 август регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност дружества, които са крайни разпространители на горива, ще могат да подават в Национална агенция за приходите Декларация за предоставяне на компенсации по чл. 112, ал. 11 от ЗДБРБ за 2022 г. 
Декларацията се подава онлайн чрез разработена от НАП електронна услуга, която ще се ползва с квалифициран електронен подпис. Потребителите, които в момента имат активен достъп за ползване на електронна услуга „Приемане на справка-декларация по ДДС/Приемане на VIES – декларация №627/№629“, ще могат да ползват новата услуга без да е необходимо допълнително заявяване на достъп или упълномощаване. Във формуляра са посочени и указания за попълването и подаването на декларацията.