Поради техническа авария, довела до прекъсване на оптичните кабели и спиране на интернет връзката, офисът на НАП в Люлин няма да обслужва клиенти на 03.02.2023 г.
До отстраняване на аварията, клиентите на офис Люлин ще бъдат обслужвани в останалите офиси на приходната агенция в София.
Потребителите могат да използват и електронните услуги на НАП, достъпни в Портала за е-услуги с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис.

Офис "Люлин" ще възстанови работа, веднага след остраняване на аварията.


Извиняваме се за причиненото неудобство.