Националната агенция за приходите (НАП) търси консултанти за Информационния си център в София, които ще предоставят информация и съдействие на клиенти от цялата страна. Изискванията към бъдещите експерти са да имат завършено висше образование, за предпочитане с професионално направление икономика или право. Позицията изисква кандидатите да имат отлични комуникационни умения, да работят успешно в екип, с фокус към клиента и ориентация към резултати. Владението на чужд език е предимство.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест за установяване на професионални знания и умения от областите на данъчно-осигурителното законодателство и провеждане на интервю. Стартовата заплата е 1 500 лв.

Кандидатите трябва да подадат документи до 15 октомври /включително/, лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно-оригинал в сградата на Централното управление на НАП на бул. „Дондуков“ 52 в София. Описание на длъжностите, изискванията за конкурса и образци на заявление за участие, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.