Националната агенция за приходите публикува помощен инструмент, в който са описани изискванията към декларацията и задължителните за прилагане към нея документи за софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО). Документът за самооценка ще улесни производители, разпространители и внедрители на СУПТО при изпълнението на изискванията на Наредба Н-18.

Така нареченият Контролен лист за извършване на самооценка е  създаден от експерти в НАП след поредица от дискусии с бизнеса. Помощният инструмент дава яснота на производителитеразпространителите на софтуер относно задължителните изисквания към неговата функционалност, съгласно Наредба №Н-18/2006 г., както и относно съдържанието на документацията за декларираните софтуери. Целта на документа е да се улесни процедурата по обработка на декларациите за съответствие на софтуера за продажби с изискванията на наредбата и включването му в публичния списък на НАП.  

Подробна информация за проведените дискусии в работни групи по Наредба Н-18, взетите решения и дадените предложения, можете да видите в специална рубрика на сайта на НАП - Резултати от дискусии в работни групи по Наредба Н-18, в която са достъпни и пълни видеозаписи от всяка работна среща.