От 12 март 2020 г., временно бяха прекратени консултациите с клиенти на НАП в приемната, осъществявани всеки четвъртък от седмицата от 14,00 до 16,00 часа.

До възобновяването на консултациите с възможност за физическо посещение, информация по интересуващите ви въпроси, свързани с прилагането на данъчно-осигурителното законодателство, клиентите на НАП ще могат да получават в същите часове на следните телефони:

  • по прилагането на ЗКПО – тел. 9859-6732;  9859-3913
  • по прилагането на ЗДДС -  тел. 9859-3713; 9859-6731
  • по прилагането на ЗДДФЛ – тел. 9859-6736; 9858-3456
  • по прилагането на КСО/ЗЗО – тел. 9859-6759;  9859-3458
  • по прилагането на Наредба Н-18 – тел. 9859-6731; 9859-3457