Изпълнителният директор на НАП утвърди изменения в Условията за кандидатстване и условията за изпълнение по програмата за подкрепа с оборотен капитал, които можете да видите в специализираната рубрика ХХХХХ 
Всички кандидатствали до момента  дружества, чиито заявления са били одобрени като допустими, ще получат съобщение от НАП чрез системата ИСУН днес, като ще бъдат поканени да дадат допълнителна информация за оборотите от преустановените дейности за месеците, в които не са осъществявали дейност заради въведените със заповеди на здравния министър противоепидемични мерки. 
За да бъде отпусната бързо поисканата подкрепа, от НАП апелират за реакция в срок от 7 работни дни. 
Срокът за подаване на допълнителната информация е до 12.03.2021 г. включително.
Плащанията ще бъдат извършени след получаване на нотификация от Европейската комисия

Изпълнителният директор на НАП утвърди изменения в Условията за кандидатстване и условията за изпълнение по програмата за подкрепа с оборотен капитал, които можете да видите в специализираната рубрика "Кандидатстване по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Всички кандидатствали до момента  дружества, чиито заявления са били одобрени като допустими, ще получат съобщение от НАП чрез системата ИСУН днес, като ще бъдат поканени да дадат допълнителна информация за оборотите от преустановените дейности за месеците, в които не са осъществявали дейност заради въведените със заповеди на здравния министър противоепидемични мерки.

За да бъде отпусната бързо поисканата подкрепа, от НАП апелират за реакция в срок от 7 работни дни.

Срокът за подаване на допълнителната информация е до 12.03.2021 г. включително.

Плащанията ще бъдат извършени след извършване на проверка и получаване на нотификация от Европейската комисия