Европейската комисия одобри 226 проекта на 27 държави членки за финансиране по линия на новосъздадения Инструмент за техническа подкрепа. 7 от одобрените от ЕК проекти са подадени от страна на България, като 4 от тях, на стойност 1,25 млн. евро, са с бенефициер Национална агенция за приходите. Проектите на НАП са насочени към оптимизиране на работните процеси, осъвременяване на използваните методи и въвеждане на нови практики, в съответствие с най-високите европейски стандарти.

ЕК одобри 4 проекта на НАП на стойност 1,25 млн. евро за финансиране по Инструмента за техническа подкрепа