На 28 ноември 2022 г. ще проведе данъчен симпозиум на ЕС с основна тема „По пътя към 2050 г.: какъв е данъчният микс на бъдещето?“

В платформата PICS на Европейската комисия е публикувана програмата и информация за предстоящото събитие https://taxation-customs.ec.europa.eu/road-2050-tax-mix-future/eu-tax-symposium_en . Регистрацията се осъществява с профил в EU login. 

Симпозиумът е високоприоритетно събитие за Комисията, като има за цел да събере хора, вземащи решения на високо ниво относно политики, академичната общност и гражданското общество в рамките на дебат за бъдещето на нашите данъчни системи на местно, национално и международно ниво.

Вижте още информация на:

Допълнителни въпроси могат да бъдат задавани на и-мейл: http://www.nap.bgTAXUD-Communication@ec.europa.eu