Поради авария в телефонната централа на офиса на НАП в Русе са прекъснати връзките със стационарните служебни телефони на всички служители в него. При необходимост за получаване на информация и връзка с приходната администрация, гражданите от региона могат да използват националния телефон на информационния център на НАП 0 700 18 7000, според тарифите на съответния оператор.

Предприети са действия за отстраняване на повредата.  

Извиняваме се за причиненото неудобство.