Защо да изберете нас?

Ние притежаваме

 • Практически опит в обслужване на разнообразни дейности
 • Богат опит с международни клиенти и обслужване на английски език
 • Обучен персонал за работа с конфиденциална информация
 • Компетентен и голям екип с постоянно развиваща се квалификация
 • Отлично изградени вътрешни процедури и счетоводни практики
 • Прозрачни и ценово обосновани услуги

Ние осигуряваме

 • Връзка с персонален счетоводител и контролиращ мениджър
 • Пакет от месечни отчети и справки, които са включени в цената
 • Клиентски месечен доклад за извършената от нас работа
 • Месечна база в Excel, съдържаща всички счетоводни операции
 • Планиране на данъчни и осигурителни плащания
 • Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка